Care Udland ApS
Springforbivej 4
2930 Klampenborg
(+45) 70 23 90 90
Diskrimination af danskere der flytter fra Frankrig til Danmark
”Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien”  trådte  i kraft pr. 1. marts 2008, og senere på året blev dobbeltbeskatningsoverenskomsterne opsagt fra dansk side.
 
I loven blev reglerne for overgangsordningerne ligeledes vedtaget. Da dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig eksisterede, var der ikke hjemmel til, at Danmark kunne opkræve ejendomsværdiskat af fransk ejendom for danskere bosat i Danmark.
 
Med opsigelsen af aftalen og vedtagelsen af ovennævnte lov, blev der lavet en fritagelse for personer, der pr. 28.11.2007 allerede ejede en fransk ejendom, således at disse personer ikke skulle betale ejendomsværdiskat.
 
I vore øjne er her opstået en utilsigtet fejl, som rammer dem, der bor i Frankrig og ejer fast ejendom, idet de skal betale dansk ejendomsværdiskat af den franske ejendom, når de flytter tilbage til Danmark, selvom de havde erhvervet den inden den 28.11.2007.
 
Det er sket, fordi der står i lovens §4, at fritagelsen for at betale ejendomsværdiskat vedrører personer, som den 28.11.2007 var omfattet af kildeskattelovens §1, og som på det tidspunkt ejede fast ejendom i Frankrig. Boede man i Frankrig på dette tidspunkt, var man jo i langt de fleste tilfælde ikke omfattet af kildeskattelovens §1.
 
For de fleste, der boede i Frankrig, og som ejede ejendom der på det pågældende tidspunkt, medfører formuleringen i loven altså, at de skal betale ejendomsværdiskat af den franske ejendom, når de flytter tilbage til Danmark. Med andre ord bliver de direkte straffet for ikke at have boet i Danmark dengang.
 
Der er mange danskere, som flytter tilbage til Danmark, hvis den ene ægtefælle falder bort eller pga sygdom, eller personer, der har arbejdet i Frankrig, og som senere vender tilbage til Danmark.
 
Det er selvfølgelig urimeligt, at de skal betale ejendomsværdiskat, når de ejede ejendommen før den 28.11.2007, når danskere bosat i Danmark på samme dato ikke skal, og jeg har meget svært ved at tro, at det har været hensigten med loven.
 
Lad os slutte med et eksempel:
 
2 personer købte hver deres ejendom i Frankrig inden den 28.11.2007. Den ene boede i Frankrig og den anden i Danmark. På et tidspunkt flytter personen, der boede i Danmark, til Frankrig. Senere flytter begge personer til Danmark. Resultat: Den ene skal betale ejendomsværdiskat af sin franske ejendom, mens den anden ikke skal.
 
Vi føler os ret sikre på, at dette ikke har været hensigten med loven.
 
Vi har den 28. januar 2011 klaget til skatteministeren, og jeg håber, at han vil se positivt på sagen og gøre det fornødne til at få diskrimineringen ændret.
 
        
Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte Michael Nielsen
  
 
MICHAEL NIELSEN 


Michael Nielsen
Care Udland
Tlf. +45 70 23 90 90
E-mail:
 
Få et ½ års skattefrihed eller mere....
Opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsten mellem Danmark og Frankrig samt Danmark og Spanien skete fra dansk side .... 
Læs mere
Spar skat ved salg af virksomhed....
Hvis du overvejer at sælge din virksomhed, bør du også overveje at flytte til udlandet forinden. Der kan være store skattebesparelser at hente.
Læs mere
Arveplanlægning - spar arveafgifter...
Vil du lave arveplanlægning uden danske arveafgifter, kan der være særlige muligheder ved at flytte pensioner og frie midler til udlandet.
Læs mere
Plan for ophold i udlandet og DK
Der er mange spørgsmål, der melder sig i relation til at være udlandsdansker.....
Læs mere